|

Música

L’atractiu últim d’una manifestació musical, per simple que sigui, radica en alguna cosa misteriosa i inexplicable que ens connecta amb l’absolut infinit. Ens servim del pont de la música per vincular la nostra essència més profunda amb l’essència del TOT; la infinitat de melodies possibles toquen subtilment la infinitud del misteri del TOT fent-nos sentir…

| | |

Retalls

Recentment vaig donar per finalitzat un llibre, titulat TODO, en què intento entendre com s’ha plantejat l’home al llarg de la història del pensament l’enigma de l’absolut i com encaixa l’essència humana en l’infinit. Interessa especialment, com és lògic, aquesta mateixa idea valorada des del present, un present en què el saber s’ha inflat tant…

| |

Pàgines

Fets i idees heterogenis son retratats amb un mateix format: un text acompanyat d’una il·lustració que cabrien en una pàgina estàndard. La pretensió no és esmicolar els detalls d’una idea concreta perquè seria impossible amb tan poques paraules; el propòsit és acostar-se a l’essència de l’assumpte tractat i buscar el lligam que l’uneix a aquest…

| |

Cites

Amb freqüència la potència d’una sentència, exposada en forma de cita, aforisme o dita, expressa de manera clarivident un conjunt d’idees concentrades o fins i tot una visió global sobre alguna cosa. Aquesta manera concisa d’expressió no surt del no res sinó que es projecta des de l’arrel o essència d’una persona o grup social…

| |

Imatge

Una pintura o una fotografia no són un simple simulacre d’alguna cosa. Més enllà d’una pinzellada o d’un enquadrament hi ha una intenció per a donar forma a la realitat o captar alguna cosa d’ella donant-li un sentit que emana del més íntim del nostre ser i que sorgeix directament de l’essència que compartim amb…

| |

Paraula

Mitjançant el llenguatge normalment parlem de la realitat, però de vegades també la transcendim entrant en veredes que ens condueixen al desconegut. Ho fem de manera especial servint-nos de manifestacions literàries, que quasi sempre superen el fet concret que atenen per a situar-lo en el context molt més ampli, amb arrels en allò que està…

| |

Anant cap el TOT

On estem? Què som? Set vídeos en què s’exposa que l’home sempre ha estat en el camí de la cerca de l’infinit que l’envolta. Ho ha fet imaginant com és el que hi ha més enllà de l’horitzó que marca el límit del desconegut i també aclarint els misteris accessibles al seu coneixement. La ciència…