Mitjançant una sèrie d’exposicions orals i visuals es desenvolupen les reflexions essencials que giren al voltant de la nostra relació amb el TOT.

Fem servir gravacions curtes i accessibles a qualsevol persona inquieta per aquests assumptes. Quant al contingut està presentat de manera progressiva, seguint un fil conductor; per aquesta raó és recomanable seguir l’ordre de visualització.

La publicació de cadascun dels vídeos es farà en períodes de temps de dos o tres setmanes. En cas que vulguis ser avisat li pots comunicar a l’autor i t’ho recordarà en el moment de la publicació.