| | |

Retalls

Recentment vaig donar per finalitzat un llibre, titulat TODO, en què intento entendre com s’ha plantejat l’home al llarg de la història del pensament l’enigma de l’absolut i com encaixa l’essència humana en l’infinit. Interessa especialment, com és lògic, aquesta mateixa idea valorada des del present, un present en què el saber s’ha inflat tant…

| |

Pàgines

Fets i idees heterogenis son retratats amb un mateix format: un text acompanyat d’una il·lustració que cabrien en una pàgina estàndard. La pretensió no és esmicolar els detalls d’una idea concreta perquè seria impossible amb tan poques paraules; el propòsit és acostar-se a l’essència de l’assumpte tractat i buscar el lligam que l’uneix a aquest…

| |

Cites

Amb freqüència la potència d’una sentència, exposada en forma de cita, aforisme o dita, expressa de manera clarivident un conjunt d’idees concentrades o fins i tot una visió global sobre alguna cosa. Aquesta manera concisa d’expressió no surt del no res sinó que es projecta des de l’arrel o essència d’una persona o grup social…

| |

Imatge

Una pintura o una fotografia no són un simple simulacre d’alguna cosa. Més enllà d’una pinzellada o d’un enquadrament hi ha una intenció per a donar forma a la realitat o captar alguna cosa d’ella donant-li un sentit que emana del més íntim del nostre ser i que sorgeix directament de l’essència que compartim amb…

| |

Paraula

Mitjançant el llenguatge normalment parlem de la realitat, però de vegades també la transcendim entrant en veredes que ens condueixen al desconegut. Ho fem de manera especial servint-nos de manifestacions literàries, que quasi sempre superen el fet concret que atenen per a situar-lo en el context molt més ampli, amb arrels en allò que està…